En snabbare väg till arbetsmarknaden för utländska akademiker i Östergötland

En möjlighet för ditt företag eller din verksamhet att möta akademiker med utländsk bakgrund som vill göra nytta. Programmet genomförs i Östergötland.

Representerar du ett företag som letar efter kompetenta, drivna medarbetare med nytt perspektiv?

Erbjud praktikplats

Är du en utländsk akademiker som vill komma in på svenska arbetsmarknaden?

Delta i Korta vägen!

Är du nyanländ med hälso-och sjukvårdskompetens? Vi samarbetar med Region Östergötland genom det sk språksnabbspåret.

Läs mer om snabbspår för nyalnända med hälso-och sjukvårdskompetens

Korta vägen samarbetar med Arbetsgivarverket och deras mentorsprogram, vilket ger statliga myndigheter en möjlighet att ta del av nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet. Samtidigt är programmet ett sätt för nyanlända att lära sig mer om statens verksamhet och utveckla sitt kontaktnät i Sverige.

Läs mer Arbetsgivarverkets mentorprogram

Varför finns Korta vägen?

Syftet med Korta vägen är att tillvarata deltagarnas kompetenser och underlätta för en kortare väg till arbetsmarknaden. Korta vägen pågår under 26 veckor.

Vad innebär praktiken i programmet?

En del av programmet består av praktik där deltagarna med kvalificerad utbildning jobbar i svenska företag i upp till tolv veckor, med eventuell förlängning. Därför erbjuder vi företag och organisationer att medverka i integrationen, ta del av deltagarnas kompetens och ge dem erfarenheter av den svenska arbetskulturen.

Vem står bakom programmet?

Programmet Korta vägen är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Folkuniversitetet på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Programmet genomförs i Östergötland.

Vi erbjuder företag och organisationer att ta del av deltagarnas kompetens och ge dem erfarenheter av den svenska arbetskulturen

För ditt företag / din organisation

Du får en kvalificerad praktikant med akademisk bakgrund som utför de uppgifter du bedömer som relevanta helt kostnadsfritt i upp till 12 veckor.

För praktikanten

Genom att göra praktik på ditt företag, en förvaltning eller organisation skaffar sig deltagaren erfarenheter av en svensk arbetsplats och kan snabbare komma ut på arbetsmarknaden.

Kvalificerade medarbetare med unikt perspektiv

Alla praktikanter i programmet har akademisk bakgrund och erfarenhet främst som ingenjörer, ekonomer och IT-tekniker.

Utbildning

Deltagarna har utländsk bakgrund med minst 3 år från utländsk högskola eller universitet. Yrkesgrupper varierar men främst är de ingenjörer, ekonomer och IT-tekniker. Dessutom finns kemister, lärare och biomedicinska analytiker representerade i gruppen.

Erfarenhet

Yrkeserfarenheten i gruppen varierar mellan att vara relativt nyutbildad till att ha mångårig erfarenhet i sitt yrke.

Språkkunskaper

Kunskaperna i svenska inom gruppen varierar. En del har relativt goda kunskaper medan andra ligger på en mer basal nivå. De flesta i gruppen har goda eller mycket goda kunskaper i engelska.

Deltagare i programmet utbildas inom...

Svenska språket

Deltagarna får en intensiv undervisning i svenska. Undervisningen är såväl nivå- som yrkesområdesgrupperad.

Samhällsorientering

Deltagarna får en samhällsorientering om det svenska politiska systemet, myndighetsstrukturer, rättssystemet, svensk historia och kultur samt arbetsmarknad.

Professionella förmågor

I utbildningen ingår datorkunskap, jobbcoaching och studievägledning. Deltagarna tränas i att skriva CV och personliga brev. Deras utbildnings- och yrkesbakgrund kartläggs och personliga handlingsplaner upprättas.

Erbjud en praktikplats!

Få krav – enkelt och riskfritt att testa deltagandet i programmet.

Riskfritt

Praktikanten är försäkrad för personskador och skador på praktikplatsens utrustning, som kan orsakats av praktikanten.

Praktikanter utför uppdraget kostnadsfritt.

Omfattning och område för praktiken

Praktiken kan pågå mellan 10-60 dagar, företaget kan välja om man kan ta emot 1 dag/vecka upp till hela veckor.

Praktiken bör ligga inom ramen för praktikantens utbildningsområde.

Vi förväntar oss att...

En praktikant ska ha en handledare på praktikplatsen som instruerar och informerar om arbetsuppgifter och ger stöd.

Variation föredras

Om det är möjligt är det lämpligt att praktikanten, för att få en bredare erfarenhet, byter avdelning eller uppgifter någon gång under praktikperioden.

Fyll in formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Kontakta oss!

Projektledare

Profilbild på adminspetsa

admin@spetsa.se


E-post:
Hoppa till verktygsfältet