Ta den korta vägen till arbete!

Korta vägen är en utbildning för dig som har utländsk bakgrund, har läst minst tre år på en utländsk högskola eller universitet och är registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Utbildningen är i första hand riktad till nyanlända (där det inte förflutit mer än 3 år efter erhållet uppehållstillstånd). Du ska ha en god svensk språkprognos.

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen pågår under 26 veckor på heltid och innehåller bland annat studier i svenska som andraspråk, svensk arbetsmarknad, svensk kultur och svenskt sam­hällsliv, IT samt praktik. Tillsammans med studievägledare görs en individuell planering för att kartlägga din kompetens och framtida arbetsmarknad. Du får även träning i att skriva CV och personligt brev samt i hur du förbereder dig för en anställningsintervju.

Vem kan vara med?

Du som har akademiska studier från hemlandet och är inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande.

Ett annat krav är att du har påbörjat din svenska språkutbildning. Det är viktigt att du kan tillräckligt mycket svenska så att du klarar av din arbetsplatspraktik. Antalet platser är begränsat. Du får aktivitetsstöd under utbildningstiden.

Hur väljs deltagarna ut?

Om du är intresserad och passar in på de krav som beskrivits kan du anmäla ditt intresse till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Ditt personliga intresse för att vara med i projektet och studiemotivation betyder mycket när det gäller att välja ut vilka deltagare som får gå utbildningen. Det är Arbetsförmedlingen som sedan väljer ut deltagarna.

Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad av utbildningen.

Kontakta oss!

Projektledare

Profilbild på adminspetsa

admin@spetsa.se


E-post:
Hoppa till verktygsfältet